Bibliografia książki to ponad sto pozycji, obejmujących również archiwalne manuskrypty i katalogi aukcyjne nieznane do tej pory w literaturze tematu.

A. Książki, rękopisy i artykuły

1. Albertrandi, Historya Polska Trzech wieków ostatnich Medalami zaświadczona i obiaśniona - Rkps 421/III, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
2. Apor Péter, National Museums in Hungary [w:] Building National Museums in Europe 1750-2010. Conference proceedings from EuNaMus, European National Museums Identity Politics, the Uses of the Past and the European Citizen, Bologna, 28-30 kwietnia 2011.
3. Archiwum Zamku Królewskiego na Wawelu, AZK PZS-I-103/3a; s. 290-295, 298, 299, 324.
4. Błońska Diana, O Muzeum Narodowym w Krakowie w czasie drugiej wojny światowej [w:] Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym, t. 28 (1)/2014, s. 85–128.
5. Bodzek Jarosław, Korczyńska Elżbieta (red.), 100 rarytasów numizmatycznych w Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Narodowe w Krakowie, 2012.
6. Bogucki Andrzej, Bydgoskie studukatówki [w:] Kalendarz bydgoski na rok 1984.
7. Bogucki Andrzej, Próba recepcji złotych monet bitych w mennicy bydgoskiej [w:] Kronika Bydgoska VIII (1979-1980-1981), Bydgoszcz 1987.
8. Bołsunowski K., Skarb znaleziony w Ławrze kijowskiej [w:] Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne 4/1898.
9. B.P., Słynna polska moneta... [w:] Biuletyn Numizmatyczny 1/1981.
10. Bursche Aleksander, Złote medaliony rzymskie w Barbaricum; Symbolika prestiżu i władzy społeczeństw barbarzyńskich u schyłku starożytności, IAUW, Warszawa 1998.
11. Butcher T., Cook S., Crown L. et al. (eds.) / National Institute of Standards and Technology, Appendix C – General Tables of Units of Measurement, październik 2011.
12. Dostych Jan, Niewydany Katalog Emeryka Hutten Czapskiego.
13. Dutkowski Jarosław, O najpiękniejszej i największej donatywie polskiej z 1621 roku, słów kilka [w:] Bydgoski rocznik muzealny IV 2015, Bydgoszcz 2015.
14. Dutkowski Jarosław, Złoto czasów dynastii Wazów, Tom 1, Gdańsk 2015.
15. Dylewski A., Historia pieniądza na ziemiach polskich, Kraków 2011.
16. Ehrenberg Kazimierz (Red.), Znalezienie skarbu [w:] Głos Narodu No 285, 15.12.1898.
17. Garbaczewski Witold, Monety bite w mennicy bydgoskiej - ikonografia i miejsce w sztuce polskiej doby manieryzmu i baroku [w:] Materiały do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu - z. 5., Bydgoszcz 2000.
18. Garbaczewski Witold, Mennica bydgoska - kalendarium [w:] Kronika Bydgoska XXVII.
19. Guldon Zenon, Kabaciński Ryszard, Szkice z dziejów dawnej Bydgoszczy XVI-XVIII w., Bydgoszcz 1973.
20. Gumowski Marian, Herman Rüdiger naczelny mincerz bydgoski w końcu XVI wieku [w:] Przegląd Bydgoski 1937, s. 3-20.
21. Gumowski Marian, Mennica Bydgoska, Toruń 1955.
22. Gumowski Marian, Samuel Ammon medalier gdański XVII wieku [w:] Studia Pomorskie II, 1957.
23. Hutten-Czapski Emeryk, Catalog de la Collection des Médailles et Monnaies Polonaises, vol. 1, St. Petersburg-Paryż 1871.
24. J. K., Studukatówka Zygmunta III Wazy na aukcji w Nowym Jorku [w:] Biuletyn Numizmatyczny 4-6/1990.
25. Jasek Dariusz F., The Polish 1621 Hundred Ducats – The Most Expensive Polish Coin Ever Minted [w:] CoinWeek, 10 stycznia 2018.
26. Jasionowicz M. (ed.), Emeryk Hutten-Czapski: wystawa kolekcji w stulecie śmierci, Muzeum Narodowe Kraków, 1997.
27. Kabaj Władysław, Calendarium Bydgoskie [w:] Bydgoskie Wiadomości Numizmatyczne, 1990.
28. Kabaj Władysław, Historia zaczyna się w 1594 roku [w:] Kalendarz Bydgoski 1991.
29. Kaleniecki Marek, Złote monety polskie na aukcjach światowych 1945-2002, Warszawa 2003.
30. Kałkowski Tadeusz, Tysiąc lat monety polskiej, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1981.
31. Karys Jonas K., The 1621 Polish 100 ducat medal controversy [w:] The Knight, Vol. 7, No. 5, Issue #41. The Lithuanian Numismatic Association, luty/marzec 1985.
32. Kluge Bernd, Goldgiganten: das grosse Gold in der Münze und Medaille, Münzkabinett Berlin, 2010.
33. Kocójowa Maria, Pamiątkom ojczystym ocalonym z burzy dziejowej, Wyd. Literackie, Kraków, 1978.
34. Kopicki Edmund, Monety Zygmunta III Wazy, Szczecin 2007.
35. Korczyńska E., Kolekcja monet, medali i banknotów Emeryka Hutten-Czapskiego i jej miejsce w zbiorach Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Krakowie [w:] „Monumentis Patriae... Emerykowi Hutten-Czapskiemu w 110. rocznicę śmierci”, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2006.
36. Kulturstiftung Ruhr, Barock in Dresden. Kunst und Kunstsammlungen unter der Regierung des Kurfürsten Friedrich August I. von Sachsen und Königs August II. von Polen, genannt August der Starke, 1694-1733 und des Kurfürsten Friedrich August II. von Sachsen und König August III. von Polen 1733-1763, Lipsk 1986.
37. Maciaszek J., 100 dukatów Zygmunta III na wystawie ANA [w:] Biuletyn Numizmatyczny 3-4/1982.
38. Markov A. K., Список старинных золотых и серебряных монет и медалей, принадлежащих Киево-Печерской лавре, Kijów 1899.
39. Mękicka Julia, Najważniejsze fakty z historii Orderu Złotego Runa [w:] Biuletyn Numizmatyczny 5/1974.
40. Mikołajczyk Andrzej, Leksykon numizmatyczny, PWN, Warszawa 1994.
41. Mikołajczyk Andrzej, Materiały do rejestracji złotych monet polskich w zagranicznych zbiorach muzealnych [w:] Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Numizmatyczna i Konserwatorska 4 (1984).
42. Mincer Franciszek, Stanisław Cikowski - założyciel mennicy bydgoskiej [w:] Kalendarz Bydgoski 1974.
43. Mincer Franciszek, Sukcesy i kłopoty Hermana Rüdigera [w:] Kalendarz Bydgoski 1975.
44. Najwspanialsza moneta polska [w:] Biuletyn Numizmatyczny 31/1968.
45. New York Times, 10 września 2001.
46. The Numismatist, 09/1910, s. 214.
47. The Numismatist, 12/1910, s. 264.
48. The Numismatistt, 02/1911, s. 61.
49. The Numismatist, 09/1911, s. 308.
50. The Numismatist, 10/1916, s. 447.
51. The Numismatist, 05/1935, s. 323.
52. The Numismatist, 07/1935, s. 458.
53. The Numismatist, 10/1937, s. 961.
54. The Numismatist, 11/1937, s. 1045.
55. The Numismatist, 12/1937, s. 1137-1138.
56. The Numismatist, 02/1938, s. 142.
57. The Numismatist, 08/1938, s. 688.
58. The Numismatist, 11/1938, s. 982.
59. The Numismatist, 01/1939, s. 40.
60. The Numismatist, 02/1940, s. 116.
61. The Numismatist, 05/1940, s. 354.
62. The Numismatist, 11/1940, s. 801.
63. The Numismatist, 12/1940, s. 881.
64. The Numismatist, 12/1941, s. 965.
65. The Numismatist, 09/1951, s. 979.
66. The Numismatist, 03/1952, s. 255.
67. The Numismatist, 01/1953, s. 56.
68. The Numismatist, 05/1954, s. 464-466.
69. The Numismatist, 07/1954, s. 740.
70. The Numismatist, 11/1954, s. 1197.
71. The Numismatist, 05/1957, s. 540.
72. The Numismatist, 01/1958, s. 16.
73. The Numismatist, 08/1996.
74. Obremski Maciej, Wyspa Młyńska - mennica bydgoska [w:] Komunikaty archeologiczne tom VI. Państwowa służba ochrony zabytków w Bydgoszczy, 1994.
75. Pietroń Barbara, Technika bicia monet w mennicy bydgoskiej w XVII w. [w:] Kronika Bydgoska X.
76. Ptaszyński Janusz, Polskie rarytasy na zagranicznych aukcjach [w:] Grosz 35/1990, s. 20-21.
77. Raczyński Edward, Gabinet medalów polskich oraz tych, które się dziejów Polski tyczą począwszy od najdawniejszych aż do końca panowania Jana III (1513-1696). T. 1, Wrocław 1838.
78. Różdżyński Leon, O trojakach, czyli dutkach bydgoskich (1594-1601) [w:] Przegląd Bydgoski 1937, s. 47-51.
79. Stahr Maria, Medale Wazów w Polsce 1587-1668, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990.
80. Szostkiewicz Adam, Rycerze Złotego Runa [w:] Polityka, 20.11.2012.
81. Tretiak Józef, Historia wojny chocimskiej 1621 r., Lwów 1889.
82. Tylicki Jacek, O historii sztuki i numizmatyce, czyli kto projektował niektóre donatywy gdańskie Zygmunta III [w:] Biuletyn Numizmatyczny 1/2009 (353).
83. Verzeichnis der goldenen Münzen und Medaillen die unter Johann Georg II neu geordnet wurden - Rkps, SKD.
84. Wernham R. B., The New Cambridge Modern History, Vol. 3. Counter-Reformation and Price Revolution, 1559-1610, Cambridge, 1968.
85. Więcek Adam, Dzieje sztuki medalierskiej w Polsce, Wydawnictwo Literackie, 1989.
86. Zieliński Józef, Rys historyczny medalierstwa w Polsce w XVI i XVII wieku [w:] Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne 2-3/1899.
87. Złota kolekcja z Indianapolis [w:] Biuletyn Numizmatyczny 29/1968.
88. Zvarich Vladimir, Нумизматический словарь. Lwów 1980.

B. Katalogi aukcyjne i cenniki

89. Classical Numismatic Group, Inc., TRITON XXI, 9-10.10.2018.
90. Gerhard Hirsch Auction No. 53: 26-29.06.1967.
91. Gimbel Brothers: Fixed Price List of Gold Coins issued by the Coin Department of Gimbels, 1952.
92. Henry Chapman Public Sale, 22.04.1911: Collection of coins of the late Rev. Stanislaus Siedlecki.
93. Sotheby & Co. sale, 24.02-6.03.1954: The Palace Collections of Egypt (na liście wynikowej tej aukcji podano błędnie datę 24.02-3.03.1954).
94. Stack’s Public Auction Sale, 22-24.01.1953: The Fred S. Guggenheimer Collection of United States and Foreign Coins together with the John W. Hutchinson Collection of United States Paper Currency.
95. Stack’s Public Auction Sale, 8-10.04.1954: Davis - Graves collection of rare United states & foreign coins.
96. Stack’s Fixed Price List #66, 1957: Gold Coins of The World.
97. Stack’s Public Auction Sale, 1-2.02.1957: The J.W. Schmandt Collection.
98. Stack’s Public Auction Sale, 11-12.11.1974: The Gibson Collection of United States Coins, Pioneer & Territorial Gold Coins and World Historical Coins.
99. Stack’s Public Auction Sale, 17.09.1980: The Autumn Sale. Ancient & Foreign, Gold & Silver Coins.
100. Stack’s Public Auction Sale, 7.12.1989: Ancient and Foreign Gold, Silver & Copper Coins. Featuring Three Outstanding Collections of Ancient and Foreign Gold, Silver & Copper Coins.
101. Stack’s Public Auction Sale, 14.01.2008: The Kroisos Collection and Other Important Properties.

C. Internet (dostęp z dnia 31 stycznia 2018)

102. http://americanhistory.si.edu/press/releases/smithsonian-preserves-national-numismatic-collection-through-ngc-encapsulation
103. https://siarchives.si.edu/collections/siris_arc_372373
104. https://siarchives.si.edu/collections/siris_sic_4580
105. https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Polacy_odznaczeni_Orderem_Złotego_Runa
106. http://www.numismaticmall.com/numismaticmall-com/siedlecki-rev-stanislaus
107. http://www.rp.pl/artykul/86553-Milion-dolarow-za-polskiego-dukata.html
108. http://numismatics.org/archives/ark:/53695/nnan0057
109. https://en.wikipedia.org/wiki/Et_cetera
110. http://fxtop.com/en/historical-exchange-rates.php
111. http://www.pomorska.pl/wiadomosci/bydgoszcz/art/6490072,mennicy-bydgoskiej-juz-nie-ma-alezachowaly-sie-monety-mozna-je-ogladac-w-europejskim-centrum-pieniadza,id,t.html