parallax background

Największa, najcięższa i najdroższa polska złota moneta


Złota studukatówka z mennicy bydgoskiej jest wyjątkowa. Z jednej strony jest to największa, najcięższa i najdroższa polska moneta w historii. Z drugiej strony ilość potwierdzonych i szczegółowych informacji na jej temat jest znikoma. Przeglądając te informacje pochodzące z różnych źródeł zauważyłem, że wiele z nich jest również błędnych. Z czasem pojawiło się więcej pytań i w pewnym momencie znalezienie odpowiedzi na nie stało się dla mnie koniecznością. Czy naprawdę bitwa pod Chocimem mogła być przyczyną tak zjawiskowej emisji? Ile stempli zostało użytych do wybicia studukatówki i jak je odróżnić? W których kolekcjach ta moneta była notowana? W których aukcjach się pojawiła? I na koniec, ile egzemplarzy złotej studukatówki istnieje ze stuprocentową pewnością?


JAK POWSTAWAŁA MONOGRAFIA BIBLIOGRAFIA O AUTORZE ZOBACZ KSIĄŻKĘ
parallax background

Badania będące podstawą tego kompleksowego opracowania wszystkich znanych studukatówek objęły:

Studukatówka bydgoska 1621 Zygmunta III Wazy


  • Pierwsza monografia słynnej polskiej złotej studukatówki

  • Tło historyczne emisji studukatówki

  • Szczegółowy opis wszystkich znanych egzemplarzy

  • Analiza wszystkich znanych stempli

  • Informacje o biciach w srebrze i ponownych biciach

  • Format A4, 102 strony, język polski i angielski (w jednej książce)

  • Druk offset w pełnym kolorze

Wykład autora monografii o studukatówkach

Sesja wykładowa GNDM, Warszawa, Hotel Marriott, 8.06.2018